Kalender Pendidikan

 

 

Naskah Pedoman Penyusunan Kelender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat diunduh di tombol bawah ini

               

Designed & Developed by Citraweb