Arti Lambang Sekolah

 

URAIAN ARTI LAMBANG

SMA NEGERI ARGOMULYO / SMA NEGERI 1 SEDAYU

 

 

Unsur 

 

Makna

 

 

Warna Dasar  

(Hijau Muda)

1. SMA Negeri 1 Sedayu mengembangkan tunas bangsa.

   

2. SMA Negeri 1 Sedayu selalu mengharapkan bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan.

 

 

Bentuk Lambang 

(Padma Segi Lima)

1. SMA Negeri 1 Sedayu berasaskan Pancasila

 

 

   

2. SMA Negeri 1 Sedayu dalam meletakan batas-batas antara tugas dinas dan tugas kemasyarakatan bersifat supel  sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat.

 

 

 

Isi Lambang:

 
  A. Gambar  
  1. Burung Pungguk

 

Lambang Ilmu Pengetahuan /Kebijaksanaan

 

  2. Sayap terkembang lima bulu

 

Mengembangkan ilmu pengetahuan berasaskan Pancasila

 

  3. Tugu

Tegap Kuat, tidak goyah dalam menuntut ilmu pengetahuan.

  4. Berjenjang tiga

 

 

Dalam menuntut ilmu pengetahuan tidak lepas dari Tri Pusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan Masyarakat.

 

  5. Pena dan Buku

Merupakan sarana untuk menuntut ilmu pengetahuan

 

 

6. Tunas

 

Generasi muda yang sedang berkembang

 

 

7. Pita

 

Menjalin Persahabatan dan Persaudaraan

 

B. Kata-Kata

(SMA Negeri 1 Sedayu)

 

 Menunjukkan Nama Sekolah dan  Lokasi Sekolah
     
  C. Warna  
 

1. Merah

Berani,  bersemangat dan tahan uji dalam menuntut ilmu pengetahuan
  2. Putih Bersih, Suci, dalam menuntut ilmu pengetahuan
  3. Kuning Berbudi Luhur, Mulia, dan Berjaya
  4. Hijau Bercita-cita mencapai kesuburan dan kemakmuran dalam suasana tentram

 

Designed & Developed by Citraweb