Arti Lambang Sekolah

 

URAIAN ARTI LAMBANG SMA NEGERI ARGOMULYO/SMA NEGERI 1 SEDAYU

1

Warna Dasar Gambar lambang

Hijau muda, bermakna :

  1. SMA Negeri 1 Sedayu  mengembangkan tunas bangsa.
  2. SMA Negeri 1 Sedayu selalu mengharapkan bantuan dan bimbingan baik moril maupun materiil dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan.

2.

Bentuk lambang

Padma segi lima bermakna:

  1. SMA Negeri 1 Sedayu berasaskan Pancasila
  2. SMA Negeri 1 Sedayu dalam meletakan batas-batas antara tugas dinas dan tugas kemasyarakatan bersifat supel  sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat.

3.

Isi Lambang

 

 

A. Gambar

 

 

1. Burung pungguk

Lambang Ilmu Pengetahuan /Kebijaksanaan

 

2. Sayap terkembang lima bulu

Mengembangkan ilmu pengetahuan berasaskan Pancasila

 

3. Tugu

4. Berjenjang tiga

Tegap Kuat, tidak goyah dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam menuntut ilmu pengetahuan tidak lepas dari Tri Pusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan Masyarakat.

 

5. Pena dan Buku

Merupakan sarana untuk menuntut ilmu pengetahuan.

 

6. Tunas

Generasi muda yang sedang berkembang

 

8. Pita

Menjalin Persahabatan dan Persaudaraan

 

B. Kata-kata

SMA Negeri 1 Sedayu, menunjukkan Nama Sekolah dan  Lokasi Sekolah

 

C. Warna

 

 

1. Merah

Berani,  bersemangat dan tahan uji dalam menuntut ilmu pengetahuan

 

2. Putih

Bersih, Suci, dalam menuntut ilmu pengetahuan

 

3. Kuning

Berbudi Luhur dan Mulia

 

4. Hijau

Bercita-cita mencapai kesuburan dan kemakmuran dalam suasana tentram

Designed & Developed by Citraweb